Sprawozdanie Prezydenta Klubu 2009 - 2010

   

Sprawozdanie Prezydenta
Klubu Rotary
Wrocław Panorama

za kadencję 2009 - 2010

 

 

 

   

Prezydent klubu kadencja 2009 / 2010

Marek Karpf

 

 

 

 

            Kadencję rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem – obchodami 10- lecia naszego Klubu.
Uroczyste spotkanie w Hotelu Radisson odbyło się przy udziale wielu zacnych gości. Obok Gubernatora Tadeusza Płuzińskiego i Gubernatora Nominata Mirosława Havrylina mieliśmy przyjemność gościć Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego, a także przedstawicieli zaprzyjaźnionego Klubu Rotary z Hamburga oraz bratnich klubów Wrocławia. Niemal w pełnym składzie zjawiła się też dyrekcja „naszego” hotelu. W trakcie spotkania mieliśmy okazję z dużym wzruszeniem obejrzeć piękną prezentację o minionych dziesięciu latach naszej działalności autorstwa Radka Cieślaka oraz jego syna. Na finał krótki recital dał niewidomy artysta, bas baryton Armand Perykietko. Całość  sprawnie, z werwą oraz właściwym sobie humorem poprowadził klubowy arbiter elegantiarum – Darek Lewera.
Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w gościnnej – jak zwykle – Restauracji Letniej na terenie wrocławskiego ZOO. Bal przy wspaniałej orkiestrze i suto zastawionych stołach trwał do białego rana.
Z okazji 10-lecia działalności wydaliśmy (sporym nakładem środków) pamiątkowy medal, przeznaczony dla członków Klubu, naszych przyjaciół oraz gości. Przekazaliśmy je też nowo powstałym klubom w Kamieńcu Podolskim oraz w Polanicy Zdroju.
Tak więc Jubileusz 10-lecia Klubu Rotary Wrocław Panorama obeszliśmy godnie i hucznie.

[break]

            Rozpoczynając kadencję Prezydenta sformułowałem swoje credo, które niezastąpiony Sekretarz  Klubu Janusz Klinowski „powiesił” na naszej stronie internetowej. Pisałem w nim m.in.:
„(...) Przed naszym Klubem szereg ważnych zadań i wyzwań.
Musimy zwiększyć zarówno aktywność całego Klubu, jak też i wszystkich naszych członków. Ponieważ od pewnego czasu nasze grono systematycznie zmniejsza się, stąd musimy skuteczniej rozglądać się wśród naszych przyjaciół i znajomych w poszukiwaniu tych, którzy mogliby zasilić nasze szeregi.
Ożywienia wymaga nasze cotygodniowe życie klubowe, które jest przecież jednym z podstawowych przejawów działalności rotariańskiej. Powinno być ono ściśle powiązane z poszerzaniem kręgów przyjaciół i sympatyków Rotary.
Sporo jest do zrobienia w zakresie popularyzacji naszych idei i działań we Wrocławiu, jak też w Województwie Dolnośląskim. (...)”
Czy udało się te zamierzenia zrealizować? Ocena tego pozostaje w gestii wszystkich członków naszej Rodziny Klubowej. W niniejszym sprawozdaniu pozwalam sobie przytoczyć jedynie te fakty i zdarzenia z minionej kadencji, które – moim zdaniem – dają realny obraz naszej wspólnej działalności.

Sprawy Organizacyjne
Na początku Kadencji nasz Klub liczył 29 osób. W trakcie kadencji odeszła 1 osoba a przyjęliśmy jednocześnie trzech nowych członków, w tym dwie osoby z naszego podopiecznego Rotaractu. Na koniec kadencji stan liczbowy Klubu, to 31 osób.
Działalnością klubu w trakcie kadencji 2009/2010 sterował Zarząd wybrany na Walnym Zgromadzeniu oraz uzupełniony w trakcie kadencji w składzie:
Prezydent Klubu                               - Marek Karpf
Wiceprezydent Klubu                       - Irena Matysiak
Sekretarz Klubu                               - Janusz Klinowski
Skarbnik Klubu                                - Marcin Bużantowicz
Kierownik Klubu,                            - Barbara Staśko-Walkosz
CICO                                               - Arkadiusz Rzepa
Oficer ds. wymiany młodzieży         - Jacek Miller
Oficer ds. kontaktów niemieckojęzycz.    - Marzenna Kopeć
Oficer ds. kontaktów angielskojęzycz.     - Radosław Cieślak
Oficer ds. imprez zewnętrznych               - Marek Seredyn
Oficer ds. projektu budowy wioski
dla dzieci autystycznych                           - Jacek Miller
Aktywność poszczególnych członków Zarządu w trakcie całej kadencji była różna, nie mniej jednak wszyscy członkowie Zarządu swoim zaangażowaniem w sposób istotny wspierali działania Prezydenta i zasługują na serdeczne podziękowania. Na szczególne wyrazy uznania zasługuje niezmiennie pełna poświęcenia praca Sekretarza naszego Klubu – Janusza Klinowskiego. Jest on prawdziwą duszą i ostoją naszego działania. Z tym większą satysfakcją należy odnotować fakt, iż kolejny raz (bodajże po raz szósty?!) uznany został on najlepszym sekretarzem klubu w całym Dystrykcie. Wielkie dzięki i serdeczne gratulacje!
Nasze rozliczenia finansowe  za minioną kadencję zostały przedstawione szczegółowo w ramach bilansu za rok obrachunkowy 2009/2010. Rozliczenia prowadzone były skrupulatnie i precyzyjnie przez panią Grażynę Polańską pod nadzorem Sekretarza Klubu. Dokumenty te stanowią podstawową materię naszego Walnego Zgromadzenia dokonującego podsumowania i oceny całej kadencji.
                        X          X           X
Naszą działalność rotariańską można w zasadzie podzielić na dwa obszary – działalność charytatywną oraz szeroko rozumianą działalność klubową. Stąd taki właśnie podział niniejszego sprawozdania.

[break]

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I SPONSORSKA
Stanowi ona jeden z podstawowych celów funkcjonowania Rotary. Jej zakres i rozmiary uzależnione są w oczywisty sposób od środków finansowych, jakie uda się zebrać na ten cel. W naszym klubie podstawowymi źródłami finansów były:

 • - nasze comiesięczne składki;
 • - środki zebrane w takcie bali i imprez klubowych (zbiórki, loterie fantowe, aukcje...);
 • dodatkowe wpłaty członków klubu na konkretne cele;
 • wpłaty i darowizny organizacji i osób fizycznych.

Ze zgromadzonych w ten sposób środków w minionej kadencji podjęliśmy między innymi następujące działania charytatywne i sponsorskie:


- W czerwcu 2009 roku przekazaliśmy Teatrowi „Pieśń Kozła” 1.500,- zł na organizację światowego festiwalu BRAVE FESTIVA, projekt BRAVE KIDS.
- W sierpniu 2009 r. dofinansowaliśmy kwotą 1.000,- zł wyjazd dwojga dzieci – Karola i Jakuba Osieckich – na młodzieżowy obóz piłkarski.
- W związku z epidemią grypy na Ukrainie przekazaliśmy dla Rotarian we Lwowie, za pośrednictwem RC Lviv,  3 pudła z preparatem Rutical C plus. Wartość przekazanych leków, to 2.025,- zł.
- W grudniu 2009 r. wsparliśmy kwotą 3.324,- zł Dolnośląską Fundację Ochrony Zdrowia (dla Michała Sulimy).
- Wsparliśmy kwotą 500,- zł budowę Narodowego Centrum integracji – inicjatywę podjętą przez RC Warszawa Józefów.
- Kwotą 2.700,- zł – ze środków zebranych w trakcie Balu Walentynkowego – wsparliśmy walczącego z ciężką chorobą Igorka Bartosza.
- Kwotę 6.000,- zł przekazaliśmy Stowarzyszeniu działającemu na rzecz dzieci chorych na autyzm. Pieniądze te zostały zebrane wspólnie z Rotaractem przy okazji pokazu filmu o autyzmie pt. „Na imię ma Sabine”. Zostały one przekazane na budowę wioski dla dzieci autystycznych „Miejsce na ziemi”, jakie Stowarzyszenie buduje w Czernicy Wrocławskiej.


Ten ostatni projekt – powstały z inicjatywy Rotaractu - został wpisany niegdyś do naszej klubowej strategii jako wieloletnie zadanie priorytetowe. W trakcie projekcji wspomnianego filmu ogłosiliśmy nawet konkurs dla studentów na projekt wioski. Jednak temat ten realizowany jest bardzo opornie. Nie udało się bowiem zdobyć z Rotary Fundation – obiecanych wcześniej – odpowiednich środków finansowych na ten cel. Nie mniej ranga i znaczenie tego projektu wymagają, aby na forum klubowym jeszcze raz poważnie omówić kwestię naszego zaangażowania w to przedsięwzięcie.


- Wieś Stary Otok z podwrocławskiej gminy Oława została uznana za jedną z najbardziej poszkodowanych w trakcie ostatniej powodzi, jaka dotknęła między innymi Dolny Śląsk. Wśród poszkodowanych w najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby samotne i chore, które nie mogąc sprawnie ewakuować się z zalewanych pomieszczeń na wyższe kondygnacje straciły podstawowy sprzęt domowy i meble. Postanowiliśmy im pomóc. W uzgodnieniu z gminą i sołtysem wsi objęliśmy pomocą 3 najbiedniejsze gospodarstwa. W wyniku akcji, której inicjatorem i koordynatorem był past prezydent Marek Seredyn, z pieniędzy zebranych przez klub zakupiono dla poszkodowanych lodówki, pralki, a także meble kuchenne i sypialne. Pozwoliło to chociaż częściowo poprawić trudne warunki życia poszkodowanych przez powódź.
Akcję klubu wsparła też firma naszego kolegi – Janusza Kopeckiego. FLOP SYSTEM sp. z o.o. wypożyczyła nieodpłatnie na przeciąg 30 dni trzy kondensacyjne osuszacze, które w najbardziej zalanych gospodarstwach osuszyły pomieszczenia, co dało szansę szybszego podjęcia prac właściwych remontowych.

[break]

DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA

            Działalność klubowa to przede wszystkim nasze cotygodniowe spotkania. Obecność na nich należy do podstawowych obowiązków każdego członka Rotary. Jego spełnianie często przychodziło nam opornie, pomimo prób uatrakcyjniania naszych klubowych spotkań.  Kilkakrotnie udało się nam zaprosić interesujących gości –takich jak  m.in. prof. Cezary Madryas, czy doc. Leszek Ryk. Stosunkowo nieliczni uczestnicy tych spotkań wychodzili z nich zadowoleni i wyrażali swoje uznanie dla prelegentów. Ci, którzy...nie zdążyli dotrzeć na nasze spotkania – nich żałują!
Nieco większym powodzeniem cieszyły się spotkania „ekologiczne’, które udało się kilkakrotnie w trakcie kadencji zorganizować..
Do sympatycznych imprez klubowych należało spotkanie w podwrocławskich Brzezinach, u znanego artysty plastyka – Jerzego Kapłańskiego, którego inicjatorką była Marzenka Kopeć. Dotyczy to także wieczoru z okazji Dnia Kobiet, który wspólnie z naszymi paniami spędziliśmy w uroczej restauracyjce „Epoka”.
Na jednym ze spotkań klubowych gościliśmy dziesięcioosobową grupę Rotarian z dalekiego Permu. Po wymianie informacji, proporczyków i wspólnych śpiewach przy gitarze pokazaliśmy naszym gościom pięknie oświetlony, wieczorny Wrocław.
Pomysłowo, z humorem, obficie zastawionymi stołami i dowcipnymi sex-prezentami mikołajkowymi dla panów (rozdawane przez uroczego św. Mikołaja płci żeńskiej) spotkanie w restauracji „Teatralna” zorganizowała grupa naszych pań pod kierownictwem Wiceprezydenta Klubu – Irenki Matysiak. Niestety, część męska w większości totalnie – mimo wcześniejszych deklaracji - zlekceważyła imprezę. Spowodowało to wielki żal u organizatorek, których część przez resztę kadencji nie pojawiła się na żadnym spotkaniu klubowym.
Uroczyście, smacznie i w świątecznym nastroju odbyła się nasza Klubowa Wigilia. Co najważniejsze przy sporej frekwencji.
Na pewno do bardzo udanych imprez wyjazdowych zorganizowanych w minionej kadencji można zaliczyć dwudniowy wypad do Wolsztyna. Staraniem Janusza Klinowskiego atrakcje wolsztyńskie rozpoczęła uroczysta kolacja, a następnego dnia zwiedziliśmy jedyną czynną w Europie parowozownię, zwiedziliśmy Wolsztyn oraz byliśmy na kawie u kolegów RC Wolsztyn. Niestety pogodny nastrój wycieczki zmąciła wiadomość o tragedii smoleńskiej.
Największym przedsięwzięciem „ekspedycyjnym” w minionym roku był wyjazd na nasze dawne kresy do Lwowa i Kamieńca Podolskiego. Wiązało się to z koniecznością wywiązania się z obowiązków klubu sponsorującego dla nowo powstającego klubu Rotary w Kamieńcu Podolskim. Zaopatrzeni w piękny łańcuch dla nowego klubu oraz liczne upominki i wrocławskie gadżety, w jedenastoosobowym składzie delegacja naszego Klubu udała się do Kamieńca przez Lwów. Trzydniowy pobyt we Lwowie to przede wszystkim zwiedzanie tego pięknego miasta, z którym część delegacji łączyły związki rodzinne. Odbyło się więc pośpieszne szukanie „korzeni”, w kilku przypadkach uwieńczonych sukcesami. Otoczeni serdeczną opieką lwowskich Rotarian, zwłaszcza przyszłego Gubernatora Miroslava Havrylina, pośpiesznie poznawaliśmy miasto, a wieczorami spotykaliśmy się w lwowskich klubach Rotary – RC Lwów i RC Lwów Centrum. Miłe wspomnienia i nowe przyjaźnie zabraliśmy w drogę do Kamieńca Podolskiego.

W majowe popołudnie, w przepięknej scenerii starego, potężnego zamku w Kamieńcu Podolskim odbył się czarter pierwszego Klubu Rotary w tym bogatym w historię mieście. Organizatorzy urządzili przepiękne widowisko, w którym były i strzały armatnie, i walki rycerzy, a także konne popisy jeźdźców w historycznych strojach, strzelanie z łuku oraz kolorowe balony na ogrzane powietrze.
Po zakończeniu części oficjalnej oraz krótkim koncercie zespołu kameralnego ubranego w historyczne stroje, gospodarze zaprosili na „skromny” poczęstunek. Wspaniała zabawa przy suto zastawionych stołach oraz skocznej muzyce trwała na dziedzińcu zamkowym do białego rana.

[break]
Gościnni gospodarze przed zamkowym czarterem oprowadzili nas po Starym Mieście, gdzie w scenerii żywcem przeniesionej z minionych wieków mogliśmy zapoznać się z historią Kamieńca Podolskiego raz otaczających miasto terenów. Pokazano nam m.in. kościół, w którym pochowany jest bohater sienkiewiczowskiej Trylogii, Hektor Kamieniecki, Mały Rycerz – pułkownik Michał Jerzy Wołodyjowski. Miejsc wspominanych w książkach Sienkiewicza było więcej. No cóż, historia tych ziem przez stulecia była związana z dziejami Rzeczypospolitej i jej Kresów. Natomiast w drodze powrotnej odwiedziliśmy twierdzę w Chocimiu.
Syci wrażeń, zmęczeni, ale też –jak sądzę – zadowoleni wróciliśmy do Wrocławia z mocnym postanowieniem, że imprezę należy w nieodległej przyszłości powtórzyć.
W ramach nawiązanych na Ukrainie kontaktów wsparliśmy przyjaciół z RC Lwów Center w ich staraniach o długoterminowe wizy na przyjazd do Polski, wysyłając do Konsulatu RP we Lwowie stosowne listy z poparciem dla członków klubu i ich rodzin.
Mówiąc o imprezach klubowych nie sposób pominąć udziału naszych żeglarzy w dorocznych Regatach o Puchar Gubernatora Dystryktu. Zwłaszcza, że w 2010 roku, w trakcie VIII Regat nasza ekipa pod wodzą Jacka Millera osiągnęła medalowe sukcesy. Sukcesy na wodzie idą w parze z aktywnym udziałem naszej grupy w ramach Rotariańskiej Floty Giżyckiej.
Nasz podopieczny klub Rotaractu obchodził już pięciolecie działalności – całkiem „wiekowy maluch”, który ma na swoim koncie sporo ważnych i potrzebnych przedsięwzięć. Klub Wrocław Panorama w ramach Konkursu na najlepszy sponsorujący klub Rotary w Dystrykcie 2230 zajął wysokie, trzecie miejsce.
Przedstawiciele naszego klubu aktywnie uczestniczyli w imprezach organizowanych na szczeblu Dystryktu. Braliśmy udział m.in. w

 • - Konferencji Dystryktalnej w Rzeszowie;
 • - PETS w Łodzi;
 • Szkoleniu Rotary Fundation w Wolsztynie.

Wzięliśmy także aktywny udział w przygotowaniu i w samej uroczystości charteru nowego klubu RC Polanica Zdrój.

X         X         X


Przedstawione powyżej działania, jakie złożyły się na dokonania kadencji Klubu Rotary Wrocław Panorama, zostały przeprowadzone wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu członków klubu.

Wszystkim, którzy mają w tych dokonaniach swój aktywny udział – SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!!

 

Marek Karpf
Prezydent RC Wrocław Panorama
w kadencji 2009 -2010

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl