Sprawozdanie Prezydenta Klubu 2008 - 2009

Pobierz sprawozdanie Prezydenta.

 

RC WROCŁAW – PANORAMA

 

MARKA SEREDYNA

 

ZA KADENCJĘ
1 LIPCA 2008 – 30 CZERWCA 2009I

Stowarzyszenie pod nazwą Klub Rotariański WrocławPanorama, działający na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowieniami Statutu używa zamiennie nazwy Rotary Club Wrocław – Panorama.
Klub został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dla podmiotu: ROTARY CLUB WROCŁAW-PANORAMA, WROCŁAW. Dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod pozycją rejestru KRS 0000259377.

II

Klub jest członkiem Rotary International, a siedzibą klubu jest miasto Wrocław. W trakcie roku rotariańskiego 2002/2003 dzięki staraniom Marka Seredyna spotkania klubu zostały przeniesione z pomieszczeń w Polskim Radiu Regionalnej Rozgłośni we Wrocławiu SA mieszczącej się we Wrocławiu (53-015) przy ul. Karkonoskiej 10, do Hotelu Radisson SAS położonego we Wrocławiu (56-156) przy ul Purkyniego 10. Uroczyste otwarcie nowej siedziby nastąpiło w dniu 9 stycznia 2003 roku.

 

III

Klub Rotary Panorama został założony przez kilku członków RC Wrocław Centrum. Organizatorem powołania był śp. Rafał Tabęcki, który wraz z Jerzym Błaszczukiem otrzymali polecenie tworzenia nowego, trzeciego we Wrocławiu klubu Rotariańskiego. Działania ich zostały uwieńczone w dniu 19 października 1999 r., kiedy to w Dużym Studio Polskiego Radia we Wrocławiu odbył się charter do rodziny klubów Rotary International. Pierwszą siedzibą klubu był Hotel Sajgon. W kolejnych latach RC Wrocław Panorama wielokrotnie zmieniało miejsce swoich spotkań. Były to:


1. Restauracja Beebop przy ul. Kuźniczej,
2.Stołówka Alfa – Lawal przy ul. Ostrowskiego,
3.Stołówka Gospodarczego Banku Południowo Zachodniego przy ul. Krasińskiego 27,
4.Stołówka Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10,


Od 9 stycznia 2003 r. spotkania odbywają się w Hotelu Radisson SAS przy ul. Purkyniego 10 we Wrocławiu. Współpraca z Dyrekcją Hotelu układa się bardzo dobrze.
Dzięki życzliwości Dyrekcji Hotelu, Klub wielokrotnie organizował bale rotariańskie, zwykle były to bale charytatywne , w których brało każdorazowo udział bardzo wiele osób z pozostałych wrocławskich Rotary Clubów,a także ludzie nauki kultury i przedstawiciele władz miasta. Pozyskane środki pozwalały nam nieść pomoc potrzebującym

 

IV

 

W dniu 1.07-2008 klub liczył 31 osoby na koniec kadencji 29.
Z listy klubu zostali skreśleni Zbigniew Mlądzki i Jan Twardoń.

Składu Zarządu kadencji 2008 – 2009 przedstawiał się następująco:

Prezydent Marek Seredyn
Wiceprezydent Lechosław Grześlak
Sekretarz Janusz Klinowski
Kierownik Klubu – Strażnik Godła Arkadiusz Rzepa
Skarbnik Janusz Klinowski
Oficer Rotary Foundation Janusz Kopecki
Oficer RYE (ds. Wymiany Młodzieży) Jacek Miler
Oficer PR. Dariusz Lewera
Oficer CICO .Marek Karpf
Oficer ds. Prasowych Marek Karpf
Oficer ds. Kontaktów Angielskojęzycznych Jan Twardoń
Oficer ds. Kontaktów Niemieckojęzycznych Janusz Kopecki

 

V


Komisja Rewizyjna.
W kadencji 2008/2009 powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

-Andrzej Maciejewski Przewodniczący
-Marek Nikiel członek
-Czesław Gożdziu członek

Oficjalne przekazanie insygniów władzy w klubie RC Wrocław Panorama nastąpiło w dniu 30 czerwca 2008 roku w Auli Leopoldyńskiej na Uniwersytecie Wrocławskim Władzę z rąk Prezydenta D. Lewery przejął Marek Seredyn Przekazanie insygniów miało charakter wyjątkowo uroczysty odbyło się ono wspólnie z przekazaniem władzy gubernatorskiej,którą przejmował nasz kolega z Klubu Wrocław Centrum Tadeusz Płuziński. W uroczystości brali udział wszyscy wrocławscy Rotarinie, władze Wrocławia, a także Rotarianie z Klubów z Polski a także z Klubów Ukraińskich i Białoruskich. Podczas tych uroczystości czterej nasi koledzy zostali odznaczeni Medalem Poala Harisa. Byli D. Lewera, J. Klinowski, R. Cieślak, M. Seredyn, J. Miler. Uroczystości zakończył Bal w Hotelu Radisson SAS zorganizowany przez Klub RC Wrocław Panorama w osobie Marka Seredyna .

Prezydent Marek Seredyn reprezentował RC Wrocław Panorama na uroczystościach związanych z powstaniem nowego Rotary Clubu w mieście Truskawiec na Ukrainie

 

Nasz klub tradycyjnie poza balami sylwestrowymi organizuje pikniki rotariańskie które weszły już do kalendarza stałych imprez rotariańskich.

Rok 2009 to 10 rocznica powstania Rotary Clubu Wrocław Panorama. Uroczyste obchody miały miejsce w naszej siedzibie w Hotelu Radisson SAS. Udział w nich wzięli poza członkami klubu przedstawiciele bratnich klubów, Władze miasta Wrocławia, przedstawiciel klubu z Hamburga, dyrekcja hotelu.
Obchody 10-lecia połączone były z przekazaniem insygniów władzy i zakończyły się wielkim balem.

 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI

– bieżące

– długoterminowe.

Do działań długoterminowych należy budowa Wioski dla dzieci Autystycznych, jest to dzieło które będzie sztandarowym dla wielu następnych zarządów.
- Laparoskop

- bieżące

  • sierpień 2008 niesiemy pomoc Ukrainie zalanej przez powódź, przeznaczyliśmy na ten cel 1500 zł.
  • Sierpień 2008 spotykamy się z wymieńcami
  • październik 2008 pomagamy ukraińskiemu dziecku choremu na cukrzyce,poprzez zakup pasków pomiarowych AAU-CHEK GO.
  • Uczestniczymy w powołaniu Interactu i dofinansujemy go kwotą 1000 zł
  • grudzień 2008, klub obejmuje opieką rodzinę pani Doroty Radwańskiej, nieuleczalnie chorej na chorobę nowotworową.
  • Organizujemy tradycyjny już bal sylwestrowy. Dochód z balu to 8795,postanawiamy, że zasili on fundusz pomocy Rodziny Radwańskich.
  • Walentynki 2009 to kolejna okazja do pozyskania środków na naszą działalność statutową, dochód wyniósł ponad 5000 zł
  • podejmujemy starania zakończone podpisaniem umowy z Gminą Wrocław o bezpłatnym szkoleniu Wymieńców.
  • Klub powierza M. Kornatowskiemu przygotowanie do Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Klub powołuje zespól w osobach M. Bużantowicz, A. Rzepa, M. Kornatowski; który ma przygotowa dokumenty do KRS I O.P.P
  • Janusz Kopecki przedstawia wyniki sądy internetowej dotyczącej zadań strategicznych klubu. Wola członków jest następująca:
  • 1 – zakup laparaskopu
  • 2- wioska autystyczna
  • 3 – pomoc sierotom
  • Klub postanawia włączyć się w pomoc choremu na mukowiscydozę Sebastianowi i przeznaczyć na ten cel kwotę 3000 zł.
  • Klub postanawia poprze kandydaturę kol. Mirosława Gawrylina Gubernatora Nominata na lata 2011-2012.
  • dociera do nas miła wiadomość, przyznano nam proporczyk za zajęcie trzeciego miejsca w dystrykcie za wpłaty na R.F.
  • Z Giżycka wracają z tarczą Nasze Wilki Morski( Jeziorowe).
  • po wizycie w Klubie Jana Oleksego z RC Kraków, nasz klub postanawia włączyć w pomoc mieszkańcom górskim wiosek w Peru przeznaczamy na to kwotę w wysokości 1000 dolarów.
  • pomagamy naszym młodszym kolegom z Rotaractu w organizacji Konferencji Dystryktu Rotaractu, udzielamy kolegom pożyczki i wspieramy ich również finansowo.
  • Wspieramy finansowo kwotą 1500 zł. Festiwal Brawe, organizowany przez Teatr Pieśni Kozła. Dzięki nam przyjedzie utalentowana młodzież z Nepalu, Rwandy, Ugandy i Zimbabwe. Byłem na tym festiwalu, wspaniałe przeżycie.
  • Wsparliśmy Klub Krótkofalowców przekazując im pozyskany nieodpłatna sprzęt biurowy i komputerowy.
  • Przekazaliśmy kwotę 3000 zł. Dolnośląskiej Fundacji Zdrowia na leczenie Eryka.

Wrocław był miejscem Konferencji Dystryktu 2230

 

 

Goście – Guest Speaker

Lleganger Hansen Tor Norwegia - Gubernator Dystryktu 5322

oraz:

 • Kaltlyn Hilary Brelten wymieniec z USA
 • Edward Art Australia były charter Prezydent RC Głogów
 • Ronald D'elia Past Gubernator Dystryktu 4430 Sao Paulo Brazylia
 • Wolfgang Koch RC Bilefeld Niemcy
 • prof. Marian Noga członek Rady Polityki Pieniężnej-przyczyny kryzysu światowego
 • Włodzimierz Cierliński przedstawił zdjęcia i wrażenia z Rajdu Monte Carlo samochodów historycznych
 • Jacek Miler – film i zdęcia z wyprawy do Meksyku i innych Krajów Ameryki Południowej
 • Andrzej Stach- niezależny publicysta z Berlina
 • sprawa budowy Centrum Wypędzonych, budowa rurociągu bałtyckiego, odnalezione mogiły w Malborku
 • Tadeusz Płuziński Gubernator Dystryktu 223
 • Józef Pinior Europoseł

 

 

DZIĘKUJE ZARZĄDOWI I WSZYSTKIM KOLEGOM ZA MOŻLIWOŚC PRZEŻYCIA WSPÓLNIE WSPANIAŁYCH CHWIL

 

Z WRAZAMI WIELKIEGO SZACUNKU


MAREK SEREDYN

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl