Apel RC Wrocław w sprawie Konwencji RI2026

Wrocław 2019-07-18

Do: Małgorzaty Wojtas

Gubernator Dystryktu 2231

 

Stanowisko Klubu Rotary Wrocław w sprawie wsparcia aplikacji dot. organizacji

Konwencji Rotary International w Warszawie w roku 2026.

 

Rotary Club Wrocław z zaniepokojeniem przyjmuje wszelkie informacje nt. braku zainteresowania ze strony władz Dystryktu 2231 dla ponownej aplikacji dot. organizacji Światowej Konwencji RI w Warszawie w roku 2026, przy jednoczesnym rozpoczęciu ad hoc nowej aplikacji dotyczącej Krakowa.

Wierzymy, że coroczna Światowa Konwencja RI, która jest wydarzeniem doniosłym w życiu każdego Rotarianina, w przypadku jej organizacji w Warszawie w sposób znaczący przyczyni się do wzmocnienia ruchu rotariańskiego w Polsce oraz promocji Polski na całym świecie.

Biorąc pod uwagę:

 1. Dotychczasowe starania oraz duże doświadczenie nabyte przez członków Komitetu Organizacyjnego przy procedurze aplikowania Warszawy do zorganizowania Konwencji w latach 2023, 2024 lub 2025.
 1. Przychylność władz samorządowych m.st. Warszawy.
 2. Wymaganą bazę hotelową i konferencyjną.
 3. Merytoryczne rozwiązania wszystkich problemów związanych ze zorganizowaniem konwencji na Stadionie Narodowym, w tym rozwiązania dot. House of Friendship, razem z nowymi wizualizacjami.
 1. Obniżone wymagania dla Konwencji 2026 w stosunku do miast, które nie były wcześniej gospodarzami (Statutowo to jest tylko możliwe raz na 7 lat), razem ze specjalną pulą funduszy do $1.5 mln które RI ofiaruje zwycięzcy aplikacji.

Widzimy olbrzymią szansę na przyznanie prawa do organizowania Światowej Konwencji RI właśnie Warszawie.

Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że nasz Dystrykt 2231 nie poniesie żadnych kosztów przy składaniu tej aplikacji w chwili obecnej, a w przypadku jej nie złożenia w terminie Warszawa straci szansę na jej organizację w roku 2026, jako RC Wrocław wzywamy Panią Gubernator D-2231, Małgorzatę Wojtas, do dołożenia wszelkich starań i terminowego złożenia listu intencyjnego, który pozwoli RI na włącznie Warszawy do puli lokalizacji branych pod uwagę oraz rozpoczęcie procedury przygotowawczej do złożenia aplikacji.

Aktywne działanie na rzecz rozbudowy ruchu rotariańskiego jest obowiązkiem każdego Rotarianina, a w szczególności Gubernatora.

Jesteśmy przekonani, że sama aplikacja, a w przypadku uzyskania praw do organizacji Konwencji, sam proces przygotowania przyczyni się w sposób fundamentalny do wzmocnienia ruchu Rotary w Polsce.

Pozwoli to także na budowanie nowej jakości oraz pozytywnych relacji w naszym życiu rotariańskim, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Wierzymy, że pani Gubernator D2231 będzie dążyła zgodnie z myślą kadencji Prezydenta RI Marka D. Maloney’a do łączenia i wspierania współpracy w aspekcie lokalnym i światowym – w tą wizję Prezydenta RI, aplikacja i organizacja Konwencji RI w Warszawie w 2026 idealnie się wpisują.

         Z poważaniem,

                           

       Marek Wójcik                                  Mateusz Gąsior                                     Maciej Sygit

Prezydent RC Wrocław                      Sekretarz RC Wrocław                       Skarbnik RC Wrocław

 Kadencja 2019/2020                          Kadencja 2019/2020                           Kadencja 2019/2020

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl