Biuletyn Komitetu Historycznego

GUBERNATOR DYSTRYKTU 2231

ROTARY INTERNATIONAL 2020-2021

JANUSZ KOZIŃSKI

Warszawa, 11 lipca 2020 r.

BIULETYN NR 1 KOMITETU HISTORYCZNEGO DYSTRYKTU 2231

Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie,

W nawiązaniu do komunikatu nr 1 Gubernatora Janusza Kozińskiego, z dnia 01 lipca i za jego zgodą będziemy Was na bieżąco informować o postępach prac nad historią Rotary w Polsce. Ale najpierw spróbujmy udzielić odpowiedzi na pytanie „w jakim celu?”, zanim jeszcze padnie ono publicznie. Świat zmienia się dramatycznie szybko, jednak jest coś co jest naszym wspólnym dziedzictwem.

Coś co daje nam tożsamość. To historia i tradycja. One pozwalają nam się zmieniać razem ze światem i technologią zachowując te wartości które sprawiają, że jesteśmy razem. Te tradycje i historię trzeba utrwalać bo zaginą razem z mijającymi pokoleniami. Wszyscy to wiedzą i wiele klubów już opracowało swoje historie. Trzeba je zebrać razem i stworzyć z nich 90 letnią historię Rotary w Polsce.

Bezpośrednią inspiracją do tego było rocznicowe wydawnictwo RI z okazji stulecia organizacji. My zaczynamy od 90-lecia licząc na to że na stulecie ukaże się poprawiona i rozszerzona wersja naszej publikacji. Mamy też cichą nadzieję że jej angielska wersja będzie dystrybuowana w trakcie Konwencji RI 2026 w Krakowie i stanie się przyczynkiem do lepszej znajomości Polski w świecie. Tyle wstępu. A teraz praktykalia.

Powołany został Komitet Historyczny który, między innymi, zajmuje się zbieraniem materiałów przede wszystkim z historii tj. z lat 1931-1945 oraz okresem sprzed powołania dystryktu 2231. Resztę wydawnictwa stanowić będą historie klubów – dobrze by więc było gdyby każdy klub napisał o sobie kilka stron. To ważne bo jeśli tego materiału nie otrzymamy opis Waszej działalności zostanie pominięty. To z grubsza sposób w jaki materiały będą zebrane. Aby je wydać potrzebujemy kogoś kto je opracuje tak, żeby miały w miarę spójną formę, i wyda w formie książki.

Dlatego niniejszym rozpisujemy przetarg na wydawcę – poniżej warunki:

 1. Zleceniobiorca musi mieć podstawową wiedzę o Rotary, aby napisać tekst ze zrozumieniem i móc dokonać właściwego wyboru spośród przekazanych mu przez Zleceniodawcę materiałów historycznych.
 2. Materiały zostaną przekazane Zleceniobiorcy do końca września 2020 r.
 3. Zleceniodawca zbierze materiały zgłoszone przez kluby (2-4 strony tekstu i fotografii) i dokona ich ujednolicenia pod względem formy i treści.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do redakcji tekstów, opracowania fotografii i dokumentów na podstawie otrzymanych, od Zleceniodawcy, materiałów oraz do wydrukowania pełnego nakładu książki do 28 lutego 2021 r. Ostateczny tekst przed drukiem musi być zatwierdzony przez Zleceniodawcę
 5. Warunki techniczne: format B5, gramatura papieru – 130 gr mat, okładka – karton 230 gr - folia mat objętość 160 – 180 stron, klejona. Nakład 1500 egzemplarzy.
 6. Termin złożenia oferty w formie projektu umowy: do końca lipca br. emailem na adres Przewodniczącego Komitetu Historycznego, Aleksandra Szwarca: a.szwarc@rotary.org.pl

 Liczę na Wasz liczny udział w przetargu. Im więcej złożonych ofert tym większe prawdopodobieństwo wyboru najlepszej. To tyle w pierwszym biuletynie. Następny wkrótce – będziemy się z Wami na bieżąco dzielić naszymi odkryciami.

Aleksander Szwarc

Przewodniczący Komitetu Historycznego

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl