Byli

ID

 

NAZWISKO

IMIĘ

OD

DO

8512764

 

Abou-Tara

Nicolas

09.07.2012

28.02.2017

5833950

 

Adam

Jerzy

20 Jan 2000

21 Apr 2005

9847565 śp.

Banach

Ryszard

13 feb 2017

11.10.2020

5955372

 

Baranowska

Ewa

05 Jun 2003

30 Jun 2007

5833582

 

Barnat

Janusz

31 Dec 2001

31 Jul 2004

8515019

 

Buczak

Paweł

06 dec 2012

31,dec 2019

6759827

 

Bużantowicz

Marcin

17.09.2007

24.06.2013

8215718

 

Calomfirescu

Cornel

08.11.2020

28.02.2017

5833583

 

Caban

Józef

16 Dec 2000

15 Dec 2001

5838921

 

Chorostkowski

Jan

31 Dec 2001

21 Apr 2005

5833951

 

Cierliński

Wlodzimierz

29 Jun 2000

31 Mar 2009

 

 śp.

Drak

Andrzej

27 Sep 1999

29 Jan 2003

8143337

 

Duszeńko

Piotr

10 May 2010

25 Oct 2010

6240939   Frączak Wojciech 13 Jan 2005 31,Dec. 2018

5833959

 

Gałczynski

Tadeusz

08 Mar 2000

30 Nov 2006

5889942

 

Gałka

Zofia

02 Jan 2003

03 Jul 2005

5836383

śp.

Goździuk

Czesław

13 Apr 2000

22 Jan 2020

5838922

 

Hallgren

Hans

31 Dec 2001

29 Jan 2003

6103492

 

Janik

Andrzej

12 Feb 2004

30 Nov 2006

5833962

 

Karpf

Marek

09 Dec 2001

15 Apr 2018

5838924

 

Kiestrzyń

Jacek

25 Apr 2002

27 Nov 2003

5834117   Kornatowski  Marek 20,Jan.2002 31 Oct 2017

5947195

 

Koralewski

Marek

24 Apr 2003

30 Jun 2006

5890591

 

Kostrzewska

Krystyna

09 Jan 2003

16 Oct 2003

5834122

śp.

Kotlinski

Mirosław

19 Feb 1999

28 Nov 2002

5841634   Kowal Jan 31 Dec 2001 30 Jan 2018
6567003   Kustra Włodzimierz 21 May 2012 28 Feb 2019

5834139

śp

Maciejewski

Andrzej

27 Sep 1999

09 Dec 2010

5852058   Leszyński Andrzej 05 Dec 2002 01 Nov 2017
8054883   Lipski  Tomasz 24 Jan 2013 31 Dec 2019

5834147

 

Madej

Marek

30 Jun 2006

16 Dec 2007

5834158

 

Matysiak

Irena

27 Sep 1999

30 Nov 2010

5838928

 

Michnik

Ewa

31 Dec 2001

02 Jul 2004

5834164

 

Miller

Jacek

31 Dec 2001

02 Jun 2014

6069716

 

Mlądzki

Zbigniew

12 Feb 2004

16 Dec 2007

5841635

 

Mróz

Barbara

31-Dec-2001

24.06.2013

5837587

śp.

Nowak

Marek

27 Sep 1999

31 Jul 2004

5834180

 

Odonicz-Czarnecki

Jerzy

27 Sep 1999

31 Dec 2006

6655877   Olszewski  Adrzej 02 Apr 2007 07 Feb 2019

6070853

 

Rodakiewicz

Grzegorz

12 Feb 2004

25 Aug 2005

5838930

 

Rzepka

Miroslaw

27 Sep 1999

29 May 2006

5838932

 

Skowrońska

Krystyna

27-Jun-2002

24 Jun 2013

5834189

 

Stanisławska

Krystyna

27 Sep 1999

30 Nov 2006

5838935

 

Świątek

Jerzy

27 Jul 2000

24 Feb 2003

5838933

śp

Styrna

Janusz

27 Sep 1999

30 Apr 2010

5189128

śp.

Tabęcki

Rafał

27 Sep 1999

12 Aug 2003

5838936

 

Trocka-Leszczynska

Elżbieta

25 Apr 2000

24 Mar 2003

5838937

 

Trusiewicz

Ryszard

08 Jun 2000

22 Sep 2005

6626744

 

Wakkosz-Staśko

Barbara

17 May 2007

30 Nov 2010

5834208

 

Wenzel

Jacek

27 sep.1999

03 okt 2020

5838938

 

Wolny

Stanisław

27 Sep 1999

21 Apr 2005

5185262

 

Wołkowiński

Karol

27 Sep 1999

28 Feb 2014

5845290

 

Zapotoczny

Zdzisław

19 Oct 1999

24 Mar 2003

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl