Historia

DYSTRYKT 2230 (stan: czerwiec 2009)
Historia i dokonania

Kraje członkowskie: Białoruś, Polska, Ukraina
Ilość Klubów Rotary: 118 (na Białorusi 3, w Polsce 73, na Ukrainie 42)
Ilość Rotarian: 2653

 

HISTORIA ROTARY W POLSCE

1931 - Oficjalna rejestracja przez Rotary International RC Warszawa (numer Klubu: 3427). Prezydentem zostaje Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921
1933 - Powstanie kolejnych trzech klubów: RC Łódź (3632), RC Kraków (3660), RC Katowice (3702)
1934 - Powstanie RC Gdynia (3722)
1935 - Powstanie RC Bielsko (3756) i RC Lwów (3899)
1936 - Powstanie RC Bydgoszcz (3906). Kluby polskie działają już w ramach samodzielnego dystryktu o numerze 85
1937 - Działa komitet założycielski RC Poznań, jednak nie dochodzi do rejestracji klubu
1938 - Powstanie RC Pabianice
1939 - Ustanie działalności klubów rotary w Polsce (wybuch II wojny światowej)
1940 - Kazimierz Zienkiewicz - były prezydent RC Katowice inicjuje w Londynie powstanie Międzynarodowej Reprezentacji Klubów Rotariańskich Europy, w skład której wchodzą Rotarianie na uchodźctwie z pięciu okupowanych przez hitlerowskie Niemcy krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Placówka ta otrzymuje specjalny status i pod zmieniającymi się nazwami (m.in. Wspólnota Rotariańska Narodów Zjednoczonych, Placówka Rotary dla Rotarian na Wygnaniu) działa do 1944 r. Wartym wspomnienia jest fakt, iż to właśnie na forum wyżej wspomnianej struktury powstała idea powołania UNESCO, u genezy której znaczący był udział polskich Rotarian.
1989 - Po pięćdziesięciu latach nieobecności Rotary powraca do Polski. 10 czerwca 1989 roku Rotary Klub Warszawa jako pierwszy klub w tzw. krajach post-komunistycznych zostaje oficjalnie przyjęty w poczet członków RI. Klub należy do Dystryktu 2390 w Szwecji, podobnie jak powstające kolejne kluby (i tak aż do roku 1997)
1995 - W celu powstania samodzielnego dystryktu polskiego utworzona zostaje dla klubów Rotary w Polsce "Special Extension Area" ("Specjalny Obszar Rozwoju") pod przewodnictwem PDG Gunnar'a Fjellander'a (D-2390 Szwecja)
1 lipca 1997 - Powstaje samodzielny Dystrykt D-2230, w skład którego wchodzi 39 klubów z Polski. Pierwszym gubernatorem Dystryktu zostaje Bohdan Kurowski RC Olsztyn, a gubernatorem - elektem Alojzy Leszek Gzella z RC Lublin. Był to pierwszy samodzielny Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.
1999 - Podczas kadencji Gubernatora Eugeniusza Piontka do Dystryktu D-2230 przyłączają się kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy, tworząc tym samym wielonarodowy Dystrykt D-2230. Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności - jest to jeden z największych dystryktów na świecie.
1 lipca 2000 - Ryszard Kaszuba Krzepicki (RC Gdańsk Sopot Gdynia) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2001 - Andrzej Ludek (RC Warszawa City) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2002 - Pavlo Kashkadamov (RC Lviv) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230
1 lipca 2003 - Jerzy Karasiński (RC Toruń) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2004 - Jan Wrana (RC Kraków - Wawel) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2005 - Jan Wrana (RC Kraków - Wawel) obejmuje powtórnie funkcję Gubernatora,
1 lipca 2006 - Wojciech Czyżewski (RC Szczecin) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2007 - Andryi Bahanych (RC Użgorod) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2008 - Tadeusz Płuziński (RC Wrocław) obejmuje funkcję Gubernatora D-2230,
1 lipca 2009 - Tadeusz Płuziński (RC Wrocław) obejmuje powtórnie funkcję Gubernatora,
1 lipca 2010 - Piotr Wygnańczuk (RC Gdynia) obejmuje powtórnie funkcję Gubernatora,
1 lipca 2011 - Myroslav Gavryliv (RC lVIV) obejmuje funkcję Gubernatora,

1 lipca 2012-Lesław Morawski (RC Karpacz) obejmuje funkcję Gubernatora,

1 lipca 2013- Janusz Potepa (RC Kraków Wawel obejmuje funkcję Gubernatora,

1 lipca 2014- Alexy Kozenkin (RC Kijów) obejmuje funkcję Gubernatora,

1 lipca 2015 - Barbara Pawlisz (RC Sopot International) obejmie funkcję Gubernatora,

1 lipca 2016 - Krzysztof Kopyciński  (RC Bydgoszcz Stare Miasto) obejmie funkcję Gubernatora,

1 lipca 2017 - Jerzy Korczyński (RC Łódź) obejmie funkcję Gubernatora,

1 lipca 2018 - Łukasz Grochowski (RC Warszawa Żoliborz)  obejmie funkcję Gubernatora,

1 lipca 2019 - Małgorzata Wojtas (RC Szczecin International) obejmie funkcję Gubernatora,
1 lipca2020 - Janusz Koziński (RC Warszawa ) obejmie funkcję Gubernatora.

 

HISTORIA ROTARY NA UKRAINIE (dostępne informacje)

1928 - Powstanie RC Uzhorod (Użgorod), który do II wojny światowej należał do Dystryktu 66
1930 - Powstanie RC Cernauti (Chernivtsi, Czarnowce) który należał do Dystryktu Rumuńskiego

 

DZIAŁALNOŚĆ ROTARY W DYSTRYKCIE 2230

• Kluby Rotary biorą udział we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation (m.in. granty, stypendia, wymiana studyjna, wymiana młodzieżowa, program 3H, pomoc szpitalom, hospicjom, domom dziecka, ośrodkom pomocy wszelkiego typu, etc.).
• Kluby w polskiej części dystryktu biorą czynny udział w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Białorusi (m.in. program walki z gruźlicą u dzieci w Ukrainie, pomoc ofiarom powodzi w lipcu 2008 r.).
• Wiele projektów wykonywanych jest w formule Matching Grants, a ich łączna wartość przekracza rocznie setki tysięcy dolarów.
• Co roku w ramach krótkoterminowej (kilka tygodni) oraz długoterminowej (1 rok szkolny) wymiany młodzieżowej wysyłane są dzieci i młodzież do innych dystryktów / krajów. Na zasadach wzajemności nasz dystrykt przyjmuje młode osoby przysłane przez inne dystrykty.
• Kluby Rotary w Polsce (poprzez The Rotary Foundation) są fundatorem stypendiów na prestiżowych uczelniach całego świata dla młodych ludzi chcących doskonalić się w zakresie stosunków międzynarodowych, badań międzykulturowych, studiów związanych z rozwiązywaniem konfliktów, mediacjami oraz budowaniem pokoju na świecie.
• Dystrykt współpracuje z krajami europejskimi głównie poprzez tzw. Komitety Międzykrajowe, spośród których Komitet Polska - Francja jest najstarszy. Komitety te efektywnie realizują zadanie przyjaznej rotariańskiej współpracy ponad granicami.
• Współpraca transgraniczna byłą szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w południowo-zachodniej Polsce została zorganizowana przez Rotarian z Niemiec, a wartość tej pomocy przekraczyła 1,2 miliona DM.
• Kluby Rotary w Polsce promują świadomość wartości pracy społecznej oraz osobistego zaangażowania szczególnie wśród klasy średniej.
• Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2230 zostało szczególnie zauważone i wyróżnione przez Prezydenta RI dyplomem "Wyzwanie 21. wieku - zwycięski dystrykt"

 

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl