Polityka prywatności RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia uprzejmie informujemy, że administratorami Pani/Pana danych jest Rotary Club Wrocław Panorama  we Wrocławiu  z siedzibą ul.  Borówczana 31, 53-009 Wrocław.

O jakich danych mówimy?

Mowa o danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane adresowe, miejsce pracy – które pozyskujemy od użytkownika strony internetowej, członków klubu, odbiorcy serwisów, newslettera, z oświadczeń przesłanych Rotary Club Wrocław Panorama, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz z informacji powszechnie dostępnych w internecie (stron internetowych).

W przypadku osób współpracujących z Rotary Club Wrocław Panorama (wykonawców umów cywilnoprawnych) chodzi dodatkowo o numer PESEL, numer dowodu osobistego, nr konta bankowego, siedzibę i adres Urzędu Skarbowego, numer SWIFT CODE.

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Przetwarzamy dane zgodnie z RODO, m.in. aby:

 • móc poinformować Panią/Pana o nadchodzących wydarzeniach;
 • móc przesłać Pani/Panu powiadomienia o spotkaniach klubowych;
 • umożliwić Pani/Panu rezerwację miejsc na organizowane przez Rotary imprezy i inne wydarzenia;
 • móc wypełniać czynności formalno-prawne związane z obsługą umów cywilno-prawnych;
 • informować o ważnych wydarzeniach związanych z obszarem i zakresem działalności Rotary Clubu Wrocław Panorama we Wrocławiu.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, oczywiście tylko wówczas, gdy wystąpią z żądaniem uzasadnionym stosowną podstawą prawną.

Czy tracę prawa wobec swoich danych?

Nie, ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w dalszej części niniejszej informacji.

 Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu świadczenia usług jest art. 6, ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umów o świadczenie na Pani/Pana rzecz usług (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dotyczące usług, z których Pani/Pan korzysta, a dostępne na witrynach Eotary International, Stowarzyszenia klubów Rotary Dystryktu 2231 oraz na stronie klubu www.rotaryclub-wroclawpanorama.pl. W przypadku braku chęci wyrażenia którejkolwiek ze zgód, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: admin@rotaryclub-wroclawpanorama.pl  lub pod adresem pocztowym: Rotary Club Wrocław Panorama 53-009 Wrocław ul. Borówczana 31

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do przenoszenia danych

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby organizacyjne klubu przez okres niezbędny do jej wykonania.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może Pani/Pan ją w dowolnym momencie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Zarząd Rotary Clubu Wrocław Panorama

Spotkania klubu w poniedziałki w Hotelu Radisson BLU

ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 10, 50-156 Wrocław

Wrocław, 24 maja 2018 roku.

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl