Profesorze gratulujemy!

Poniższa notatka zamieszczona jest na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

*

Prof. dr hab. Jan Twardoń prezesem PTNW

Informujemy, że w dniu 19 września 2020 roku, na XLVII Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Pan prof. dr hab. Jan Twardoń z Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką Zwierząt Gospodarskich we Wrocławiu objął funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych w kadencji 2020 - 2023.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

http://www.wet.upwr.edu.pl/newsy/802-prof-jan-twardon-prezesem-ptnw.html

*

W imieniu Prezydenta klubu oraz wszystkich członków klubu składamy naszemu koledze Janowi gratulacje i życzymy dalszych sukcesów zarówno na drodze zawodowej jak i w działalności społecznej.

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl