Proporczyk Prezydenta Rotary International

Prezydent RI przekazał dla naszego klubu proporczyk dla klubu który w roku 2009 – 2010 dokonał największej wpłaty per capita na Annual Programs Fund dla Rotary Foundation of Rotary Inernational

Proporzec został wręczony w trakcie Dystryktalnego szkolenia RF przez Gubernatora Dystryktu Piotra Wygnańczuka w dniu 22 października 2010 roku w Inowrocławiu.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl