Rotaract w Magnolia Park

"W dniu 6 grudnia 2009r w Magnolia Park we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 58 Rotary Club Wrocław Panorama wraz z Rotaractem Wrocław Panorama z siedzibę we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz Michała Sulimy. W godzinach od 14 do 17 do puszek kwestarskich zostało zebranych 524 zł i 55 groszy, zebrana kwota została wpłacona na subkonto Michała przy Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia, a przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rehabilitacji Michała Zbiórkę przeprowadzono w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 27 LISTOPADA 2009R. NR WSO.I.5022/28/09, podczas organizacji zbiórki nie ponieśliśmy żadnych kosztów".

Michał uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. W ciągu półtora roku od tragicznego wypadku, dzięki wielkiej pomocy ludzi dobrej woli, którzy dali nam środki umożliwiające prowadzenie intensywnej rehabilitacji Michała, postawiliśmy go na nogi. Jesienią 2008 roku Michał z naszą pomocą stawiał pierwsze kroki, wypowiadał pierwsze krótkie zdania. Rok później, jesienią 2009 kontynuujemy naukę chodzenia i mówienia.
Czy to cud? Czy to zasługa naszej i jego ciężkiej pracy? Czy to zasługa Waszej pomocy? Przed nami długa, wieloletnia droga - ale mamy nadzieję, że Michał będzie chodzić bez naszej pomocy, będzie mówić swobodnie i będzie zdolny do samodzielnego życia. Już teraz niektóre podstawowe czynności związane z samoobsługą wykonuje sam. Sukcesem rodziny i niezwykle mocno zaangażowanych rehabilitantów jest współpraca Michała. Bez jego aktywności walka byłaby przegrana. Nadal potrzebujemy Waszej pomocy. Mama Michała zrezygnowała z pracy zawodowej. Koszty zabiegów rehabilitacyjnych, leczenia i sprzętu są bardzo wysokie - ale nakłady te dają konkretne efekty.
Michał Sulima urodził się i mieszkał we Wrocławiu. Po ukończeniu nauki w XVII LO – w klasie o profilu wojskowym, odbył służbę wojskową w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie pracował jako instruktor jazdy konnej i kierownik stajni w okolicach Wrocławia, a później Warszawy. Od najmłodszych lat interesował się sportem i turystyką. Od tego czasu cały jego świat koncentrował się wokół koni, to z nimi chciał związać swoją przyszłość.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl