Rotariańskie spotkania z kulturą.

1 sierpnia 2019 r. przedstawiciele klubów RC Wrocław Panorama oraz RC Wrocław spotkali się celem omówienia dalszej współpracy obu klubów. RC Wrocław reprezentowali: Marek Wójcik i Krzysztof Wronecki, natomiast RC Wrocław Panorama: pomysłodawca współpracy Dariusz Lewera oraz Marek Reksa i Janusz Klinowski.

Uzgodniono, począwszy od października, organizowanie w każdy pierwszy poniedziałek  miesiąca wspólnych spotkań pod hasłem

"Rotariańskie spotkania kulturalne".

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl