Rotary club – organizujemy wyjazdy i wymiany krajowe uczniów

Kluby Rotary są formą międzynarodowej wymiany młodzieży. Są świetnym sposobem na dopasowanie uczniów z różnych krajów i uczenie się od siebie. Klub organizuje regularne imprezy sportowe, towarzyskie i kulturalne.

Szkoły mają personel nadzorujący, który może przejąć część codziennych obowiązków w szkole. A kilka z tego, co uważa się za „ważne” obowiązki, można przenieść na ucznia. Potrzebujemy sposobu, aby uczniowie mogli odwdzięczyć się szkołom, które w nie zainwestowali, i umożliwić im zdobycie wykształcenia, zakup nieruchomości i umożliwienie im życia z własnymi dziećmi.

Klub Rotary to stowarzyszenie osób, które przyłączyły się w celu rozwijania wspólnych zainteresowań. Chodzi o nasze wspólne dążenie do czegoś lepszego dla wszystkich i wszystkiego, a nie pomagania nam. Chodzi o zmniejszenie ubóstwa i praw człowieka, ochronę kobiet przed przemocą i zapewnienie edukacji naszym dzieciom. Każdy członek ma dwa głosy – jeden na to, co dzieje się w jego/jej okolicy, drugi na bardziej ogólne działania biznesowe w społeczności (np. pomoc w wyjazdach zagranicznych).

Klub Rotary to świetny sposób na nawiązywanie kontaktów towarzyskich i rozwijanie relacji międzyludzkich na odległych terenach. Odbywa się co roku w ostatnią niedzielę miesiąca. Uczniowie wyjeżdżają do różnych części kraju, aby uczestniczyć w podobnej działalności.

Celem klubu jest pomoc uczniom w utrzymaniu dobrego zdrowia fizycznego i nadążaniu za codziennym życiem. Organizuje regularne wycieczki i programy wymiany studentów, pomagając im poprawić ogólny stan zdrowia.

„Klub Rotary to organizacja mężczyzn i kobiet, którzy zostali zaakceptowani i zaakceptowani przez swoją społeczność jako ciało przedstawicielskie, w którym każdy członek ma określoną rolę. W ten sposób grupa może pomóc społeczności w poprawie jej zdrowia, dobrobytu , bezpieczeństwo i kultura.”

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z konieczności wyzbywania się dzieciństwa i pracy w dziedzinie wiedzy. Można to zrobić podróżując lub studiując w innych krajach.

Profesjonaliści z zagranicy są szczególnie zainteresowani tego rodzaju pomocą w pisaniu, ponieważ oznacza to, że mogą oni wymienić swoje umiejętności i doświadczenie swoim pracodawcom.

Rotoras to organizacja dla młodzieży organizująca krótkie i dłuższe wyjazdy. Podczas tych wyjazdów studenci biorą udział w wymianach krajowych. Studenci wyjeżdżają na wakacje, studiują za granicą, a nawet spędzają czas z rodziną i przyjaciółmi. W klubach Rotary organizują również wymiany międzynarodowe, a także programy wymiany krajowej.

Dlatego kluby Rotary odegrały ważną rolę w ułatwianiu wymiany młodzieży w różnych grupach wiekowych w naszym kraju. Organizujemy wycieczki i wymiany krajowe (międzynarodowe) dla wszystkich klas naszego społeczeństwa, aby przezwyciężyć przepaść w wzajemnym zrozumieniu, jaka istnieje między ludźmi, którzy nie są do siebie podobni pod względem języka, kultury czy pochodzenia społecznego. W rzeczywistości robimy to nie tylko od kilku lat, ale już od dziesięcioleci!

Rozwiązaniem tego problemu są kluby Rotary, w których studenci zagraniczni mogą uczestniczyć w wyjazdach na wymianę, odbywać wymiany krajowe i poznawać kulturę kraju goszczącego. Klub osiągnął wiele sukcesów, ponieważ dobrze współpracuje zarówno z mieszkańcami, jak i ze studentami. W całych Indiach działa ponad 40 klubów w różnych miastach. Zmieniają swoje działania, aby mogli poznać nowych ludzi i intymnie poznać nawzajem swoje kultury.