Rotary club – wspieramy finansowo szkoły i zakupujemy książki dla uczniów

W ostatnich latach Rotary Club stał się jeszcze bardziej aktywny w pomocy szkołom i edukacji. Wspieramy szkoły finansowo poprzez różnorodne programy, których celem jest zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do wartościowych zajęć poza lekcjami szkolnymi oraz wsparcie w zakresie finansów i innowacji. Kontynuujemy także nasze wsparcie w zakresie zakupu książek dla uczniów, aby pomóc im w nauce i rozwijaniu ich kompetencji.

Jako społeczność Rotary Club mamy silną motywację do wspierania edukacji i trzeba to docenić. Szkolnictwo ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wszystkich społeczeństw, a nasza praca pozwala na pomoc szkołom i obniżenie barier uniemożliwiających edukację. Mimo trudnych czasów finansowych i pandemii Covid-19 nadal starannie wybieramy projekty, które poprawiają jakość nauki, takimi jak realizacja procesu modernizacji szkolnego sprzętu informatycznego lub przygotowanie specjalnych programów internetowych, które umożliwiają uczniom szybkie i łatwe gromadzenie informacji.

Nasza gotowość do budowania i wspierania przyszłości naszych potomków bardzo cenimy i doceniamy. Dlatego też pieniądze pochodzące z darowizn Rotary Club mogą być przeznaczone na różne projekty szkolne – od renowacji sal lekcyjnych, poprzez możliwość uczestnictwa uczniów w warsztatach czy innych formach edukacji, po dofinansowanie emisji czasopism czy też filmów edukacyjnych.

Rotary Club wierzy, że nasza inwestycja w dzieci i młodzież przyczyni się do lepszej przyszłości nas wszystkich. Serdecznie zachęcamy społeczeństwo do angażowania się we wspieranie edukacyjnych programów Rotary Club – to doskonała okazja do realizacji swoich marzeń!

Kluby Rotary są siecią towarzyską tworzoną przez ludzi z różnych zawodów i tłem kulturowym. Działają one na całym świecie z zamiarem przyczynienia się do dobra publicznego. Ostatnio różne kluby Rotary w naszym kraju wsparły szkolnictwo poprzez finansowe wsparcie dla szkół oraz zakup książek dla uczniów.

Przede wszystkim Rotary Club of Warsaw przekazał 10 000 złotych na sfinansowanie dodatkowych lekcji w jednej ze szkół gimnazjalnych w Warszawie. Ta inicjatywa jest częścią globalnego programu Rotary „Be The Inspiration”. Klub obiecał także regularne spotkania z uczniami, aby nauczyć ich podstaw odpowiedzialności społecznej i zmysłu społecznego.

Innym przykładem okazała się akcja Rotary Club of Gdańsk polegająca na budowaniu biblioteki w miejscowej szkole gimnazjalnej. Klub pozyskał fundusze, aby zrealizować ten projekt, ponadto udało mu się pozyskać donacje w postaci nowych książek dla uczniów. Projekt ten jest bardzo ważny, ponieważ daje uczniom możliwość rozwijania się intelektualnie, a także zachęca ich do czytania i odkrywania nowych obszarów wiedzy.

Kluby Rotary mają olbrzymi wpływ na polski system edukacji poprzez swoje wysiłki na rzecz finansowania potrzeb szkolnych. Dzięki akcji „Be The Inspiration” realizowanemu przez rotarianów można trwałe pozytywne rezultaty dla uczniów, łagodzenie problemów społecznych oraz tworzenie poczuciem solidarności i prospołecznych celów.

Rotary Club to międzynarodowa organizacja mająca na celu wspieranie społeczności lokalnych. Jest ona częścią Rotary International, która prowadzi wiele wspaniałych inicjatyw na całym świecie. W ostatnim czasie nasz lokalny oddział Rotary Clubu zdecydował się finansowo wspierać najbardziej potrzebujące szkoły oraz sfinansować zakup książek dla uczniów.

Jest to wspaniała inicjatywa, która dodaje otuchy dzieciom z trudnych domów. Wiemy, że domowe korzystanie z edukacji podstawowej jest trudne, ale dzięki temu finansowemu wsparciu szkoły mogą lepiej radzić sobie w tych trudnych czasach. Dzięki możliwościom oferowanym przez Rotary Club uczniowie otrzymują dostarczanie niezbędnych materiałów do nauki.

Nasz Rotary Club zakupił także ponad 1000 nowych książek dla potrzebujących dzieci. Każda książka była dokładnie przekazywana i odpowiednio sprawdzona przed wysłaniem do szkół. To ważny krok we wsparciu dzieci biorących udział w edukacji, ponieważ, gdy mają one możliwość czytania i przyjmowania ważnych informacji, maja lepsze wyniki w szkole.

Krótko mówiąc, działalność naszego lokalnego Rotary Clubu daje wszystkim dużo motywacji do zmiany tego społeczeństwa na lepsze i pozytywniej. Wszystkie szanse edukacyjne powinny być równomiernie rozdane, aby zapewnić każdemu uczniowi równe warunki do nauki i rozwoju.