ROTARY NA ŚWIECIE

 • ROTARY INTERNATIONAL

  ROTARY INTERNATIONAL

     

ROTARY INTERNATIONAL


 


Piosenka o Rotary
 


 

CZYM JEST ROTARY

 

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie klubów służebnych na świecie. Zrzesza 35.247 Klubów Rotary w 196 krajach. Należy do nich 1.235 100 osób (rotarian).

Mamy zarejestrowane 8.754 klubów Rotaract zrzeszające 201 342 członków oraz 19 186 klubów Interactu do których należy 441 278 osób.

wg stanu na ultimo31.III.2016r.


Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową współnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Jednym z najczęściej publikowanych i cytowanych na całym świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest „Test czterech pytań”, stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 roku, kiedy poproszono go o zajęcie się chicagowską firmą Club Aluminium Company, która stała na skraju bankructwa. Test czterech pytań stał się sprawdzianem produkcji, sprzedaży, dystrybucji, ogłoszeń i relacji z klientami. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie.

Test ten w 1943 roku formalnie przyjęty przez Rotary. Pytania odnoszą się do wszystkiego,  co myślimy, mówimy lub robimy:

 1. Czy to jest prawdą?
 2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
 3. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
 4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

 

 

MOTTO ROTARY

 

Service Above Self

(Służba ponad własne interesy)
 
ROTARY W LICZBACH
 
CZŁONKOWIE
ROTARY           1 233 172                   
ROTARACT         233 450                 
INTERACT          495 880
 
KLUBY
ROTARY             35 533                  
ROTARACT        10 150              
INTERACT         21 560
 


Dużo informacji uzyskasz na oficjalnej stronie Rotary International


Zapraszamy wiec na stronę RI:

 

 

Informacja filmowa o RI.

 

Rotary International

 

Więcej o Rotary - POLIO END

 

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl