Sytuacja na Białorusi

Dzięki Andrzejowi Ludkowi  z RC Warszaw City zaproszenie na nasze spotkanie klubowe przyjął bardzo ciekawy guest speaker w osobie prof. dr hab. Andreja Vardomatskiego.

Profesor Andrei Vardomatski jest socjologiem, specjalistą w dziedzinie badań opinii publicznej na Białorusi. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. zagadnienia demograficzne, ekonomiczne, geograficzne, geografię wyborczą, problematykę narodowościową i religijną na Białorusi, jak również na obszarze Europy Wschodniej.
Dyrektor Novak Laboratory - najstarszej prywatnej firmy na Białorusi zajmującej się badaniami opinii publicznej, marketingowymi i badaniami mediów, były członek Białoruskiej Akademii Nauk, W grudniu 2010 roku kiedy po wyborach prezydenckich na Białorusi prezentował na forum Rady Europy w Strasburgu wyniki swoich niezależnych badań wyborczych był zmuszony pozostać w Polsce w związku z czekającymi go represjami w swojej ojczyźnie . Obecnie jest wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, a po powstaniu Centrum Studiów Białoruskich w 2015 roku kieruje białoruską pracownią analityczną.  Andriej jest też konsultantem ds. badań w Europie Wschodniej Instytutu ALMARES.

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl