Wigilia Wielu Narodów - Wielu Kultur

ROTARY CLUB WROCLAW

 DISTRICT: 2231

CLUB:28315

 

XIX Wigilia Wielu Narodów - Spotkanie Wielu Kultur.

Pawłowice Wrocław Ul. Widawska 30-34 sobota 7.12.2019, godz. 19:00

 

 

W imieniu  Rotary Club Wrocław serdecznie zapraszam na uroczystą Wigilię Wielu Narodów – Spotkanie Wielu Kultur, które odbędzie się w dniu 07.12.2019 (sobota) o godzinie 19.00  w budynku  Uniwersytetu Przyrodniczego  w Pawłowicach przy ul. Widawskiej 30-34 (dojazd z Wrocławia w kierunku Oleśnicy).

                          Z rotariańskim pozdrowieniem,

                       Marek Wójcik

       Prezydent Klubu Rotary Wrocław

                Kadencji 2019-2020

 

Przesłaniem Wigilii jest wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur i różnych narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie się i tolerancja.

Społeczeństwo Wrocławia i Dolnego Śląska w swoim rozwoju historycznym zawsze było gościnne dla ludzi z szerokiego świata, tutaj bowiem krzyżowały się szlaki handlowe od niepamiętnych czasów, co sprzyjało wymianie i wzbogacaniu miejscowej kultury oraz bogaciło mieszkańców w ich rozwoju duchowym.

 

Otwartość kulturowa miasta i całego regionu dolnośląskiego doprowadziła do znaczącego dorobku w dziedzinie nauki, literatury i szeroko pojętej kultury. W naszej Wigilii w 2019 r. weźmie udział wielu gości, w tym m.in. młodzież, która przebywa w Polsce w ramach programu rocznej wymiany młodzieżowej Rotary International o nazwie Youth Exchange. Młodzież ta, wspólnie z kolegami i opiekunami z Polski opracowała program uroczystości i zaprasza na swoje spotkanie. Program uroczystości będzie obejmował między innymi :

  • prezentację grup uczestniczących w Wigilii Wielu Narodów i Spotkaniu Wielu Kultur,
  • wspólne śpiewy kolęd wraz z chórem i zespołem muzycznym Wrocławskiego Interactu,
  • przekazanie ognia pokoju przyniesionego przez młodzież Wrocławskiego Rotaractu,
  • występ młodzieży z wymiany rotariańskiej przybyłej z całego świata do naszego kraju,
  • błogosławieństwo dla uczestników od przedstawicieli Kościołów i wyznań, zgromadzonych na sali oraz od przedstawicieli mniejszości, wspólne dzielenie się chlebem,
  • odczytywanie mądrości narodów , które reprezentuje młodzież Rotariańska wypisanych na gwiazdach choinkowych, które sami wykonali.

 

Wyrażamy nadzieję, że organizowana przez nas dziewiętnasta już Wigilia, wpisze się na stałe w plan wrocławskich uroczystości kulturotwórczych Wrocławia a Państwa na niej obecność będzie dla nas zaszczytem.

 

Komitet Organizacyjny:

Marek Wójcik, RC Wrocław wojcik.marek@wp.pl  728 401 301

Wojciech Kustrzycki wojciech.kustrzycki@umed.wroc.pl  602 616 179

Maciej Sygit ,RC Wrocław, prezes@sygma.pl  601 417 093

Paweł Korczyński , RC Wrocław, p.korczynski@rotary,org.pl  533 851 000

Marta Jagoda , Rotaract marta.joanna.jagoda@gmail.com  887 374 303

 

Młodzież Rotariańska z całego świata – wraz z członkami Rotary

Z A P R A S Z A M Y

 • Rotary na świecie
 • Rotary w Polsce
 • Rotarianin
 • ARCHIWUM
 • ODZNACZENIE P. HARRIS
 • NASZ GRANT
 • RC MICKIEWICZ
 • GALERIA ZDJĘĆ
 • ROTARACT
 • SATYSFAKCJA
 • PRZYJACIELE
 • CIEKAWOSTKI
Script logo   StudioStrona.pl